Công ty nội thất Sơn Tùng thi công nội thất chung cư 3112B Vinhome Gardenia

Investor: Mr. Cuong

Location: Apartment 3112B-A1 Vinhome Gardenia Ham Nghi, Nam Tu Liem, Hanoi

Phong cách hiện đại

Các hạng mục: Thiết kế, thi công, cải tạo, hoàn thiện nội thất

Bài viết liên quan
Interior construction of 2906 Gold Mark City apartments

Interior construction of 2906 Gold Mark City apartments

Interior construction of 3203 Gold Mark City apartments

Interior construction of 3203 Gold Mark City apartments

Interior construction of 3403 Gold Mark City apartments

Interior construction of 3403 Gold Mark City apartments

Interior construction of Emeral apartment CT8 My Dinh

Interior construction of Emeral apartment CT8 My Dinh