Công ty TNHH nội thất Sơn Tùng là nội thất của nhà khối

Địa điểm: Đông An, Hà Nội

Phong cách hiện đại

Các hạng mục: đổi mới kiến ​​trúc, hoàn thiện nội thất